τι είναι το processwork

τι είναι το processwork

Το Processwork είναι μια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη προσέγγιση της ανθρώπινης εμπειρίας. Αναπτύχθηκε στις αρχές τις δεκαετίας του 1970 από τον Arnold Mindell και τους συνεργάτες του. Οι ρίζες του Processwork βρίσκονται στην Αναλυτική Ψυχοθεραπεία του C.G. Jung, στην Κβαντική Φυσική, και στον Ταοϊσμό. Είναι μια ολιστική προσέγγιση, η οποία προσφέρει μία καινούργια ματιά και έναν τρόπο να δουλεύει κανείς και να κατανοεί τα όνειρα, τα σωματικά προβλήματα, τα συμπτώματα, τις σχέσεις, καθώς και τις διαπροσωπικές και κοινωνικές συγκρούσεις.

Η προσέγγιση του Processwork θεμελιώθηκε από τον Arnold Mindell o οποίος παρατήρησε ότι τα βραδινά όνειρα καθρεπτίζονται σε σωματικές εμπειρίες, καθώς επίσης ότι όταν οι σωματικές εμπειρίες ενισχυθούν και ξεδιπλωθούν καθρεπτίζουν τα βραδινά όνειρα. Δεν ονειρευόμαστε μόνο το βράδυ, αλλά συνεχώς το σώμα μας ονειρεύεται. Κάνουμε κάτι, απασχολούμαστε με κάτι, και την ίδια στιγμή ένα όνειρο είναι παρόν. Η διεργασία του ονειρεύεσθαι (dreaming process) πηγάζει από την αισθαντικότητα της ζωής και είναι μια συνεχής ροή εμπειριών που εκφράζεται μέσα από τα βραδινά όνειρα, τις σωματικές εμπειρίες, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη σχέση μας με τον κόσμο.

Η αρχή στην οποία βασίζεται το Processwork είναι ότι οτιδήποτε συμβαίνει την κάθε στιγμή, ακόμα και αν μοιάζει διασπαστικό ή ενοχλητικό, είναι ο σπόρος μιας διεργασίας, που αν “ξεδιπλωθεί” θα αναδείξει το μήνυμα και το νόημα της. Εάν λάβουμε υπ’ όψιν την πιθανότητα, η λύση ενός προβλήματος να εμπεριέχεται στο πρόβλημα, τότε εμπειρίες που μας αποσταθεροποιούν δεν είναι μόνο καταστροφικές, αλλά προσφέρουν και έναν δρόμο για προσωπικό μεγάλωμα, δημιουργία ικανοποιητικών σχέσεων, λειτουργικών ομάδων και κοινοτήτων.

“…η βασική έννοια πίσω από όλες τις εφαρμογές του Processwork είναι η έννοια της φύσης και της ροής. Ακόμα και επώδυνα γεγονότα όπως η ασθένεια, η ψύχωση ή το μίσος, μπορούν να γίνουν χρήσιμα αν τα ακολουθήσουμε με ακρίβεια, ενσυναίσθηση και επίγνωση..”

Arnold Mindell, ‘The Leader as a Martial Artist’

Το Processwork είναι περισσότερο περιγραφικό μοντέλο, παρά ερμηνευτικό. Προσπαθεί κανείς να ακολουθήσει τη διεργασία έτσι όπως αυτή αναδύεται στιγμή προς στιγμή, και να αποκτήσει επίγνωση των βαθύτερων διεργασιών, μέσα από τις οποίες μπορεί κανείς να βρει λύσεις σε προβλήματα και κατευθύνσεις για τη ζωή του.

Βασική στάση του Processwork είναι η εκτίμηση των ανθρώπων για αυτό που είναι και η στήριξη να γίνουν ακόμα περισσότερο ο εαυτός τους και όχι η ασυνείδητη συμμαχία με κοινωνικές συμβάσεις. Σκοπός του είναι η εξάσκηση της επίγνωσης  για τη βαθύτερη διεργασία που μας κινεί.

image from www.processwork.org