άλλες πηγές

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία (αγγλικά) με αναφορές στον Arnold Mindell και στο process oriented psychology (Processwork) , στο worldwork, και στη βαθιά δημοκρατία.


Διατριβές και Διπλωματικές Εργασίες

Διδακτορικές διατριβές & Διπλωματικές Εργασίες μελών του IAPOP
Διδακτορικές Διατριβές και Διπλωματικές Εργασίες του διδακτικού προσωπικού και των εκπαιδευομένων του Process Work Institute (Portland, Oregon, U.S.A.)

 

Άρθρα σχετικά με το Worldwork (αγγλικά)