Με χαρά ανακοινώνουμε ότι από το Σεπτέμβρη του 2014 το www.processwork.gr, που φιλοξενούσε την επαγγελματική δραστηριότητα της Λένας Ασλανίδου, Αλεξάνδρας Βασιλείου και Λίλης Βασιλείου, γίνεται η διαδικτυακή διεύθυνση του συνόλου των επαγγελματιών του Processwork στην Ελλάδα.

Η ιστοσελίδα του δικτύου επαγγελματιών του Processwork στην Ελλάδα είναι υπό κατασκευή.

Η νέα διαδικτυακή διεύθυνση για τις επαγγελματικές δραστηριότητες της Λένας Ασλανίδου, Αλεξάνδρας Βασιλείου και Λίλης Βασιλείου είναι το www.processworkhub.gr
As of September 2014 the domain www.processwork.gr, which up to now hosted the professional activities of Lena Aslanidou, Alexandra Vassiliou and Lily Vassiliou, will become the internet domain of all the Processworkers in Greece. This site is under construction.

The new internet address for the professional activities of Lena Aslanidou, Alexandra Vassiliou and Lily Vassiliou is www.processworkhub.gr